Dobré bydlo pro ptactvo

10.12.2020

           Nedávno nám uhodily velké mrazy, ale téměř současně začali ptáci po ránu zpívat tak nějak jinak, víc jarně. Délka dne je totiž to hlavní, co určuje roční cyklus i pokud mrzne jako když praští. Ptáci už hledají místa vhodná ke hnízdění a my jim v tom můžeme pomoci. Pokud nechcete nebo nemáte čas dělat něco aktivně, ani nemusíte, stačí se zastavit, nežli vysekáte "to nevzhledné křoví" v koutě zahrady, protože právě tam může vyvést svá mláďat nejen kos nebo drozd, ale také několik druhů pěnic a další pěvci.
      Naší aktivní pomoci se nejčastěji dočkají dutinoví nebo skalní ptáci, protože právě pro ně jsou určeny ptačí budky. Aby budka sloužila a ptáky naopak neohrozila, musíme jejímu výběru a umístění věnovat patřičnou pozornost.
      Existují budky pro různé druhy ptáků, dokonce i pro sovy nebo dravce. Ty si ale běžně na zahradu nedáváme, můžeme je vidět spíš ve volné krajině, kam je umístili ornitologové v rámci podpůrných a výzkumných programů. Základními budkami do zahrady jsou sýkorníky a rehkovníky (malé polobudky). Někdy se také do zahrad dává budka pro špačka, pokud ale pěstujete třešně, pak ji rozhodně nedoporučuji, nechcete-li, aby úroda skončila v ptačím žaludku.
      Budky pro jednotlivé druhy ptáků se liší tvarem, rozměry dutiny a velikostí vletového otvoru. Není to tak, že by například v budce pro sýkoru koňadru nemohlo být nic jiného, jen právě koňadře vyhovuje tato "dutina" nejvíc. Pokud se zde uhnízdí menší sýkora modřinka, často se jí může stát, že je silnější koňadrou vyhoštěna a její snůška zničena. Proto má budka pro modřinku tak malý vletový otvor, aby se tam koňadra neprotáhla. Podobné principy platí i pro jiné druhy budek i ptáků. Co je to rehkovník? Budka, která imituje skalní převis a proto se také častěji než na strom umisťuje na stěnu budovy. Je to vlastně taková lodžie. Kromě rehka ji využívá například vrabec, lejsek, červenka nebo konipas.
      Vybrali jste si typ budky, ale jak poznat, že je kvalitně udělaná? Na trhu je mnoho prodejců, kteří mají lákavě vyhlížející výrobky, které bohužel neodpovídají potřebám ptáků. Na první pohled můžeme vyloučit všelijaké barevné domečky s balkonky, bidýlky a dalšími ozdůbkami okolo. Pomineme-li, že taková budka nejspíš nemá ani vhodné rozměry dutiny a vletového otvoru, problémem je výrazná barva, která láká predátory (a v horším případě může být zdravotně závadná) a také výčnělky, které umožní predátorům snadnější přístup. Ani bidýlko na budku nepatří! Když jsme vyloučili tyto na první pohled nesmyslné výrobky, podíváme se, zda je budka otvíratelná pro případ čištění po sezóně (střechou, zespodu nebo ze strany - vše má své pro a proti). Další vlastnosti budky poznáme částečně intuitivně a zčásti z popisu výrobce. Budka by neměla být z materiálu obsahujícího lepidla (například překližky), měla by být spojená hřebíky nebo šroubky tak, aby nikde nic ostrého netrčelo. Vnitřek klidně může být hrubý, to je dutina stromu taky. K lepšímu zabezpečení ptačích mláďat proti datlovitým ptákům, kteří umí zobákem zvětšit vletový otvor, se někdy kolem něj přidává kovový rámeček.
      Máte budku, zbývá ji umístit. Často se doporučuje, aby vletový otvor směřoval na východ nebo jihovýchod, odkud přichází nejméně srážek, ale hodně záleží na konkrétním stanovišti, takže si spíše hlídejte, aby byl dostatečně chráněný před povětrnostními vlivy. Budka má být umístěna nejméně dva metry nad zemí, aby se do ní nedostala kuna či kočka. Proto také není vhodné budku dávat do rozsochy či příliš blízko větví, po kterých se lovec vyšplhá. Požíračem mláďat a vajec může být i veverka.
      Není účelné dávat na malou zahradu příliš mnoho budek pro stejný druh ptáka. Opeřenci totiž mají svá teritoria, takže v budkách 20 m od sebe stejně dvě koňadry mít nebudete. V nevyužité budce však mohou najít domovi jiní živočichové, například vosy, sršně, čmeláci, včely nebo krásní hlodavci plch a plšík a dokonce i letní kolonie netopýrů.
Podrobněji o budkách včetně jejich výroby pojednává krásná metodika Českého Svazu Ochránců přírody, která je ale bohužel rozebraná. Snad se dočkáme dotisku. (Petr Zasadil: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků). Odborné informace včetně doporučených rozměrů ptačích budek najdete také na stránkách České společnosti ornitologické https://www.birdlife.cz/vyroba-ruznych-typu-budek/. V rámci některých programů se mnou si můžete stlouci a natřít předpřipravenou budku, což zvládnou i velmi malé děti. Používám stavebnice budek od pana Klapetka https://www.budkajakodarek.cz/.