Přírodní zahrady

Přírodní zahrada je pro mě zahrada obhospodařovaná s ohledem na zdraví krajiny i naše zdraví. To znamená, že se v ní neužívají chemické prostředky na hnojení ani ochranu rostlin, ale také se neužívá rašelina, která by sice neuškodila zahradě, ale její těžba škodí v krajině. V přírodní zahradě se snažíme vytvářet pestré prostředí s hojností potravy pro nás i ostatní živočichy a také s hojností úkrytů. Lidé, kteří věří ve správnost tohoto přístupu, se přidali k iniciativě vzniklé v Rakousku a založili spolek Přírodní zahrada z.s. https://prirodnizahrada.eu/ , který vytvořil přehledné body, jak pestrosti v zahradě dosáhnout. Zájemci, kterým se to podařilo, mohou získat plaketu Přírodní zahrada či Ukázková přírodní zahrada. K čemu plaketa na plotě je? Pomůže další osvětě. Lidé budou chodit kolem, ptát se a vy můžete vysvětlovat, pozvat je dál.