Programy pro družiny

Není -li uvedeno jinak, délka programů je 60 minut a cena (nehradíte-li program ze Šablon) je 60 Kč na dítě. Hradíte-li program ze Šablon (OP JAK), je ceník následující: pokud si zvolíte 4 hodiny pro jednu třídu, tedy dva dvouhodinové programy za sebou nebo něco na míru o téže délce, cena je 3200 Kč. Pokud se rozhodnete jen pro jeden program a zbylé dvě hodiny projektového dne si uděláte sami, pak je cena 2000 Kč. Pro družinový program můžete využít i nabídku pro 1. stupeň ZŠ, dle potřeby zohledním odpočinkovější charakter družiny.

NOVĚ Strašidelná jablkaHallowenská dílna s poučením. Děti si vyrobí jablkové strašidelné hlavy, které mohou zdobit třeba zahrádku školy a zároveň být potravou pro ptáky. Dovědí se něco o jablkách a jabloních v krajině a jejich významu, zjistí, jaký je rozdíl mezi běžným kupovaným jablkem a tím ze stromu, vše hravou formou, za příznivého počasí venku. Určitě nebude chybět ochutnávka. Přijedete-li na program do Přírodní zahrady U nás doma, seznámíte se také s našimi jabloněmi a uvidíte například odkud vylezla housenka drvopleně. Prosím, aby každé dítě mělo (kapesní) nožík. Pokud někdo nemá, pár jich mít budu.

Vánoční stromek známý, neznámý - děti se stručně seznámí s historií vánočního stromečku, s pomocí skutečných ukázek a hry se naučí poznávat běžné druhy našich jehličnanů a užijí si výrobu slaměných hvězdiček.

Malovaná zahrada - děti sispeciální technikou připraví tempery z hlíny ze zahrady. V úvodu a při zpracování se seznámí s rozmanitostí, strukturou a významem půdy a také s myšlenkou přírodní zahrady. Barvami s použitím dalších přírodnin budou po skupinkách malovat svoji představu ideální školní zahrady. Učitel dostane recept na výrobu temper. Děti se mohou ušpinit, měly by mít tedy starší oblečení na ven.

Malované stromy- podzimní program ke Dni stromů.Děti si speciální technikou vyrobí lepidlo a tempery z půdy, kterou získají přímo na místě realizace programu (nějakou také dovezu). Při zpracování se seznámí s její rozmanitostí a strukturou. Temperou budou malovat stromy, které s použitím listí z okolí dotvoří. Mohou také dle jednoduchých pomůcek určovat stromy podle listů a dopisovat to do obrázku, vytvářet barevnou škálu a podobně. Vychovatel dostane recept na výrobu temper. Děti se mohou ušpinit, měly by mít starší oblečení do terénu.

Pavouci a netopýři - strašidelná zvířata? - Haloweenská dílna s poučením. Při hrách a povídání se děti něco dovědí o těchto zajímavých zvířatech, uvidí něco opravdového i něco živého a něco strašidelného si i vyrobí. Program probíhá uvnitř.

Vysejme si Vánoce - předvánoční dílna s přesahem do jara. Děti si vyrobí domácí papírovinu a z ní ozdobičky na družinový stromeček. Díky "kouzelné přísadě" si na jaře můžete ozdobičky zasadit do hlíny a zalévat je. Vyrostou vám kytičky nebo něco dobrého. Program probíhá uvnitř. Každé dítě bude potřebovat pevnou podložku (například kuchyňské prkénko) a aspoň dvoje savé noviny

Zimní hrátky s přírodou - venku v okolí školy, nejlépe v pestrém prostředí, program počítá se sněhovou i bezsněžnou variantou. Budeme si hrát a zkoumat zimní přírodu, poznáme, kteří živočichové se kolem školy pohybují, něco vyrobíme pro sebe a něco pro ptáčky. Děti potřebují teplé oblečení do terénu.

Kraslice trochu jinak - velikonoční dílna, na které si děti netradiční technikou vyrobí barvy z hlíny, kterými si vyzdobí vajíčka a další velikonoční dekorace. Pokud to počasí dovolí, je lepší, když dílna probíhá venku, protože vzniká nepořádek. Každé dítě si přinese aspoň jedno vyfouknuté vajíčko (kdo se nebojí hlíny, může i na tvrdo). Doporučuji starší oblečení, děti se mohou ušpinit.

Malujeme Zemi zemí - dílna ke Dni Země, na níž si děti zvláštní technikou vyrobí přírodní lepidlo i barvy (doprovod získá recept) a společně namalují veliké zeměkoule na balicí papíry. Program je lépe realizovat venku, na nějakém rovném prostranství (např. hřiště u školy). Doporučuji starší oblečení, děti se mohou ušpinit.

Květiny pro maminku - program ke Dni matek, na kterém děti neobvyklou technikou s použitím vlastnoručně nasbíraných rostlin vyrobí trvanlivý obrázek pro maminku a možná ho stihnou i přírodně zarámovat. Můžeme si také nasbírané rostliny společně určit a povědět si něco o barvivech z rostlin. Celý program, nebo aspoň jeho první část (sběr přírodnin) probíhá venku. Doporučuji starší oblečení vhodné do terénu.

Vodní havěti se nebojíme! - Program probíhá u rybníka či aspoň většího zahradního jezírka, potoka nebo řeky. Síťkami si nalovíme znakoplavky, larvy vážek, brouky potápníky, bruslařky a další hmyz. Možná se povede i pulec nebo čolek. Pod kameny a v písku objevíme třeba schránky s chrostíky a ploštěnky. Vše si důkladně prohlédneme a určíme s použitím jednoduchých pomůcek, zahrajeme si pohybové hry na vodní živočichy a něco si také vyrobíme. Doporučuji starší oblečení vhodné do terénu.

Máme rádi hmyzáky - děti si vyzkouší lov hmyzu smýkací sítí a dovědí se zajímavosti o svých úlovcích, zahrají si hry s hmyzí tématikou a vyrobí si svého hmyzáka. Doporučuji starší oblečení vhodné do terénu.

S rodiči na školní zahradě - Komunitní setkání žáků, rodičů i pedagogů na zahradě školy. Konkrétní průběh a délka programu závisí na domluvě. Smyslem setkání by mělo být uvědomění, jak je pestré venkovní prostředí důležité pro náš rozvoj, ale i pro přírodu samu. Společná práce také pomáhá utužovat vztahy. Formou adekvátní věku účastníků (se zapojením her) budeme zkoumat zahradu a společně se budeme věnovat nějaké činnosti pro ni (dle domluvy například výsadba keřů, výroba či osazování záhonů, ještěrkoviště, hmyzího hotelu, škvorníků a podobně). Pokud se budou účastnit děti z různých ročníků, uvidíme i tolik potřebné vrstevnické učení. Možná bude i opékání na ohništi. Program je vhodný pro celý první i druhý stupeň, vždy je uzpůsoben věku dětských účastníků. Cena a délka programu se odvíjí od konkrétních domluvených aktivit.