Programy pro družiny

Není -li uvedeno jinak, délka programů je 60 minut a cena (nehradíte-li program ze Šablon) je 50 Kč na dítě. Hradíte-li program ze Šablon, je ceník následující: pokud si zvolíte 4 hodiny pro jednu třídu, tedy dva dvouhodinové programy za sebou nebo něco na míru o téže délce, cena je 3200 Kč. Pokud se rozhodnete jen pro jeden program a zbylé dvě hodiny projektového dne si uděláte sami, pak je cena 2000 Kč. Pro družinový program můžete využít i nabídku pro 1. stupeň ZŠ, dle potřeby zohledním odpočinkovější charakter družiny.

NOVĚ Malované stromy - podzimní program ke Dni stromů. Děti si speciální technikou vyrobí
lepidlo a tempery z půdy, kterou získají přímo na místě realizace programu (nějakou také dovezu). Při zpracování se seznámí s její rozmanitostí a strukturou. Temperou budou malovat stromy, které s
použitím listí z okolí dotvoří. Mohou také dle jednoduchých pomůcek určovat stromy podle listů a
dopisovat to do obrázku, vytvářet barevnou škálu a podobně. Vychovatel dostane recept na výrobu temper. Děti se mohou ušpinit, měly by mít starší oblečení do terénu.
Zimní hrátky s přírodou - venku v okolí školy, nejlépe v pestrém prostředí, program počítá se
sněhovou i bezsněžnou variantou. Budeme si hrát a zkoumat zimní přírodu, poznáme, kteří živočichové se kolem školy pohybují, něco vyrobíme pro sebe a něco pro ptáčky. Děti potřebují teplé oblečení do terénu.
Kraslice trochu jinak - velikonoční dílna, na které si děti netradiční technikou vyrobí barvy z hlíny,
kterými si vyzdobí vajíčka a další velikonoční dekorace. Pokud to počasí dovolí, je lepší, když dílna
probíhá venku, protože vzniká nepořádek. Každé dítě si přinese aspoň jedno vyfouknuté vajíčko (kdo
se nebojí hlíny, může i na tvrdo). Doporučuji starší oblečení, děti se mohou ušpinit.
Malujeme Zemi zemí - dílna ke Dni Země, na níž si děti zvláštní technikou vyrobí přírodní lepidlo i
barvy (doprovod získá recept) a společně namalují veliké zeměkoule na balicí papíry. Program je lépe realizovat venku, na nějakém rovném prostranství (např. hřiště u školy). Doporučuji starší oblečení, děti se mohou ušpinit.
Máme rádi hmyzáky - děti si vyzkouší lov hmyzu smýkací sítí a dovědí se zajímavosti o svých
úlovcích, zahrají si hry s hmyzí tématikou a vyrobí si svého hmyzáka. Doporučuji starší oblečení
vhodné do terénu.

Pavouci a netopýři - strašidelná zvířata? - Haloweenská dílna s poučením. Při hrách a povídání se
děti něco dovědí o těchto zajímavých zvířatech, uvidí něco opravdového i něco živého a něco
strašidelného si i vyrobí. Program probíhá uvnitř.
Vysejme si Vánoce - předvánoční dílna s přesahem do jara. Děti si vyrobí domácí papírovinu a z ní
ozdobičky na družinový stromeček. Díky "kouzelné přísadě" si na jaře můžete ozdobičky zasadit do
hlíny a zalévat je. Vyrostou vám kytičky nebo něco dobrého. Program probíhá uvnitř. Každé dítě bude potřebovat pevnou podložku (například kuchyňské prkénko) a aspoň dvoje savé noviny