Programy pro první stupeň zš

Není -li uvedeno jinak, délka programů je 90 minut a cena (nehradíte-li program ze Šablon) je 60 Kč na žáka. Stejná cena platí i pro půldenní programy na Kladské, Cechu Sv. Víta a Soosu. Pokud přijedete na program do přírodní zahrady U nás doma, lze také využít ohniště k pečení přinesených buřtů za příplatek 50 Kč za skupinu. Hradíte-li program ze Šablon (OP JAK), je ceník následující: pokud si zvolíte 4 hodiny pro jednu třídu, tedy dva dvouhodinové programy za sebou nebo něco na míru o téže délce, cena je 3200 Kč. (Exkurze na Tajgu, Cech Sv. Víta či Soos už čtyřhodinové jsou, takže také 3200 Kč). Pokud se rozhodnete jen pro jeden program a zbylé dvě hodiny projektového dne si uděláte sami, pak je cena 2000 Kč.

Programy v učebně:

NOVĚ Na stopě opylovačům nejen do hmyzího hotelu Květiny nejsou opylovány jen včelami, ale i čmeláky, motýly, mouchami, slimáky a dokonce i ptáky a netopýry. Seznámíme se s těmito živočichy a také s důmyslnými způsoby, kterými rostliny opylovače lákají. Kdo krade nektar, aniž by květině něco dal zpět a jaké detektivní příběhy se odehrávají ve hmyzím hotelu? Prohlédneme si opylovače, některé i pod mikroskopem, zahrajeme si tématické hry a možná si i něco vyrobíme. Je možné si společně vyrobit hmyzí hotel nebo několik malých. Cena a délka programu se tím navyšuje dle typu výrobku a průběhu (plnění, umisťování, ….), více informací na dotaz. Program vhodný pro celý první stupeň. (Při hezkém počasí doporučuji přednostně venkovní variantu, nejlépe v Přírodní zahradě U nás doma.)

Ryby, rybky, kam plavete?- žáky provede pstruh vodním tokem od pramene k ústí. Seznámí je názorně s příklady ryb, které žijí v jednotlivých rybích pásmech, dozvědí se, jak které ryby žijí a čím se živí, vše samozřejmě hravou formou. Nebude chybět ani výtvarné tvoření. (Program využívá některé aktivity z programu CEA Sluňákov.) Program vhodný pro žáky 1.-3. třídy.

 Kde se vzala naše Země, rostliny a zvířata - žáci si zábavnou formou zopakují sluneční soustavu, důvody střídání dne a noci a ročních období, vyzkouší si vznik hor, stěhování světadílů, zemětřesení a co umí sopka. Projdou si vývojem života na Zemi, zahrají sin a práci paleontologů a vyrobí si i něco na památku. Program vhodný pro žáky 1.-3. třídy. (Při pěkném počasí doporučuji venkovní variantu.)

 Příběhy z plazího života - žáci se pomocí příběhu z přírody seznámí s plazy, převážně těmi našimi, ale připomeneme si i ty, kteří u nás nežijí. Uvidí skutečné ukázky (želví krunýř a další), na některé si budou moci i sáhnout. K lepšímu zapamatování informací pomůže učení v pohybu při plazích hrách. Na závěr si také něco tématického vyrobí. Program vhodný pro celý první stupeň.(Při pěkném počasí doporučuji venkovní variantu.)

 Za bobrem, vydrou a další zvířenou u vody - Žáci se seznámí především se dvěma nápadnými vodními savci, bobrem a vydrou. Přehrají si hry ze života těchto zvířat, uvidí mnoho skutečných ukázek (například bobří okusy) a budou si moci sáhnout na pravou vydru (ne živou). Seznámí se také s dalšími savci ale i ptáky u vody a s provázaností vodního ekosystému. (V pěkném počasí doporučuji venkovní variantu, obzvlášť máte-li poblíž školy místo, kde je vidět práci bobra.) Program vhodný pro celý první stupeň.

Víme koho chránit a proč?- žáci se seznámí se základními principy ochrany živočichů v České republice, dovědí se jak se chovat při nálezu zraněného nebo mrtvého živočicha, svědectví týrání a pod., zahrají si pohybové didaktické hry na žáby, lední medvědy a čápy, s použitím metod kritického myšlení se seznámí s problematikou (vhodností) ZOO, cirkusů, chovem na kožešiny atd...Uvidí sítě a kroužky na ptáky, ukázku entomologické sbírky, vycpanou vydru a další. Program vhodný pro žáky 3.-5. třídy. Program má i čtyřhodinovou variantu, kdy druhá část probíhá venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé varianty je 100 Kč na žáka.                                                                                          Příroda k nám mluví v barvách - K čemu jsou barvy v přírodě? Barvy používají důmyslně rostliny, aby mohly "jíst", nebo místo opalovacího krému, živočichové, aby se skryli, pochlubili nebo varovali. Barvami se dá i podvádět. Barvy z přírody užívají i lidé. Lidé se taky umí inspirovat tím, jak s barvami zachází ostatní živočichové. Budeme dělat pokusy, hrát tématické hry, něco si také vyrobíme. (Program má i venkovní variantu.) Program je vhodný pro celý první stupeň.             

 Zacházejme s odpadem jako příroda - Příroda vše vrací zpátky, umíme to taky? Ukážeme si, že příroda nezanechává odpad a při hře na žížaly si vysvětlíme, jak je to možné. Naučíme se k počínání přírody přiblížit i při zacházení s našimi odpadky. Ve hře se žáci promění v běhající popelnice, v další hře pokácí a zpracují strom na papír. Ve druhé části programu si každý žák vyrobí vlastní recyklovaný papír (dle sezóny jako přáníčko, vánoční ozdobu atd.....). Žáci si z domova přinesou kuchyňské prkénko a aspoň dvoje savé noviny. Program je vhodný pro celý první stupeň. Trvá 4 vyučovací hodiny a není-li hrazen ze šablon, cena je 100 Kč na žáka.
V zimě spím, bdím nebo odletím? - s žáky si hravým způsobem odpovíme na otázky proč někteří živočichové jdou v zimě spát a jiní ne, kdo se potřebuje najíst hodně a komu to naopak uškodí, kteří ptáci kam a proč odlétají a jak a kdy správně krmit ty, kteří tu zůstanou. Program pro 4.-5. třídu.
Je smrková plantáž les?- žáci se seznámí s významem lesa pro naši krajinu, jak je les ovlivněn způsobem hospodaření a jak to všechno souvisí s klimatickými změnami v součastnosti. Budeme hrát tématické hry a uděláme si i jednoduchý pokus.
(Program má i venkovní variantu.) Program vhodný pro 3.-5. třídu.
Není mládě jako mládě - žáci se hravým způsobem seznámí s tím, že každý živočich přichází na svět jinak vyvinutý a že každý potřebuje něco jiného aby přežil a dospěl (některý se ještě bude měnit, jiný už moc ne). Žáci uvidí i živá "hmyzátka" v teráriu. (Program může probíhat také částečně či celý venku). Je vhodný pro celý první stupeň.
Do vody a zase z vody, aneb žáby a jejich příbuzní - žáci si na vlastní kůži projdou celým vývojovým cyklem žáby. Seznámí se s běžnými i vzácnějšími druhy našich obojživelníků a dovědí se, jak mohou přispět k jejich ochraně. Na závěr si něco tématického vyrobí. (Místo poslední aktivity můžeme jít také ven, viz odstavec Programy venku). Program vhodný pro celý první stupeň.
Včely a další společenský hmyz - žáci se stručně seznámí se stavbou těla včely, prohlédnou si včely i jiný blanokřídlý hmyz pod mikroskopem a ve sbírce, formou her se seznámí s činnostmi jednotlivých kast, prohlédnou si skutečný (prázdný) úl i s plásty a další včelařské pomůcky. Program vhodný pro celý první stupeň.
Jak vzniká papír - žáci se seznámí s celým životním cyklem papíru od stromu až k recyklaci, vyzkouší si výrobu ručního papíru, který si vyzdobí. Žáci si z domova přinesou kuchyňské prkénko a aspoň dvoje savé noviny. Program vhodný pro celý první stupeň.
Vysejme si Vánoce - předvánoční dílna s přesahem do jara. Sezónní varianta programu Jak vzniká papír. Děti si vyrobí domácí papírovinu a z ní ozdobičky na školní stromeček. Díky "kouzelné přísadě" si na jaře můžete ozdobičky zasadit do hlíny a zalévat je. Vyrostou vám kytičky nebo něco dobrého. Každé dítě bude potřebovat pevnou podložku (například kuchyňské prkénko) a aspoň dvoje savé noviny. Program vhodný pro celý první stupeň.
Jak se mají zvířátka v zimě - žáci se hravou formou seznámí s tím, jakým způsobem přečkávají zimu různí živočichové, co v zimě potřebují a jaká znamení o jejich pobytu můžeme najít. Na závěr vyrobí něco dobrého ptáčkům. Program vhodný pro 1.-3. třídu.
Ze života mravenců - žáci se seznámí se způsobem života mravenců, a to především mravence lesního. Dovědí se, jak to vypadá uvnitř mraveniště a co se děje v něm i okolo. Celým programem prostupuje hraní her, které upevňují představu o životě mravenců. Nebude chybět ani ukázka skutečných mravenců pod mikroskopem. Program má i čtyřhodinovou variantu, jejíž část probíhá venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé variant je 100 Kč na žáka. Program vhodný pro celý první stupeň.
Na pavoučím vlákně - žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro celý první stupeň.
Netopýři nejsou myši - žáci se seznámí se stavbou těla netopýra (bude i skutečná ukázka - ne živá), hrami zjistí, co netopýři dělají během roku a jaké mají místo v potravním řetězci. Udělají si představu o druhové pestrosti našich netopýrů a dovědí se, co netopýry ohrožuje a jakým způsobem je můžeme chránit. Program vhodný pro celý první stupeň. (Tento program je inspirován metodikou České společnosti pro ochranu netopýrů.)
Vánoční stromek známý, neznámý - žáci se stručně seznámí s historií vánočního stromečku, s pomocí skutečných ukázek se naučí poznávat běžné druhy našich jehličnanů, aktivně se seznámí s problematikou pěstování a rozvozu vánočních stromečků, uvědomí si, jaké jsou k přírodě šetrné možnosti pořízení stromečku a doví se, co znamená zkratka FSC. Každý žák si
vyrobí i jednoduchou vánoční dekoraci. Program vhodný pro pro 3.-5. třídu.

Programy venku či střídavě venku i v učebně (není-li uvedeno jinak, možnost realizace v květnu-červnu a září-říjnu):

NOVĚ Mechy a lišejníky, nenápadná krása Pohledem malého tvora se přeneseme do tajemného pralesa mechu a barevných kosmatých lišejníků. Porozhlédneme se, kde všude dokážou žít a seznámíme se s jejich významem pro krajinu. Budeme pozorovat jak mechy umí rychle nabrat vodu, vyzkoušíme si, jak střílí výtrusy z tobolky a možná spatříme i drobné obyvatele mechového lesa. Lišejníky nám zase poodhalí svět spolupráce řasy a houby, který není u všech stejný. Budeme bádat, hrát tématické hry i vyrábět. Program je vhodný především ve vlhčím období, na jaře a na podzim, (možno i v zimě, pokud není sníh a moc nemrzne). Může probíhat celý venku, nejlépe v pestrém prostředí (smíšený les, park, zahrada) nebo částečně uvnitř. Program vhodný pro 3.-5. třídu.

 NOVĚ Na stopě opylovačům nejen do hmyzího hotelu – Květiny nejsou opylovány jen včelami, ale i čmeláky, motýly, mouchami, slimáky a dokonce i ptáky a netopýry. Seznámíme se s těmito živočichy a také s důmyslnými způsoby, kterými rostliny opylovače lákají. Kdo krade nektar, aniž by květině něco dal zpět a jaké detektivní příběhy se odehrávají ve hmyzím hotelu? Budeme zkoumat okolí, pozorovat opylovače i květiny, zahrajeme si tématické hry. Je možné si společně vyrobit hmyzí hotel nebo několik malých a rovnou je umístit na zahradě školy. Cena a délka programu se tím navyšuje dle typu výrobku a průběhu (plnění, umisťování, ….), více informací na dotaz. Pokud na program přijedete do Přírodní zahrady U nás doma, uvidíte i několik funkčních hmyzích hotelů s jejich obyvateli, do jednoho budeme moci možná i nahlédnout zevnitř. Program vhodný pro celý první stupeň. (Program má i variantu do třídy.)

Kde se vzala naše Země, rostliny a zvířata - žáci si zábavnou formou zopakují sluneční soustavu, důvody střídání dne a noci a ročních období, vyzkouší si vznik hor, stěhování světadílů, zemětřesení a co umí sopka. Projdou si vývojem života na Zemi, zahrají sin a práci paleontologů a vyrobí si i něco na památku. Program vhodný pro žáky 1.-3. třídy. (Program má i vnitřní variantu.)

Příběhy z plazího života - žáci se pomocí příběhu z přírody seznámí s plazy, převážně těmi našimi, ale připomeneme si i ty, kteří u nás nežijí. Uvidí skutečné ukázky (želví krunýř a další), na některé si budou moci i sáhnout. K lepšímu zapamatování informací pomůže učení v pohybu při plazích hrách. Na závěr si také něco tématického vyrobí. Program vhodný pro celý první stupeň. (Program má i vnitřní variantu.)

Za bobrem, vydrou a další zvířenou u vody - Žáci se seznámí především se dvěma nápadnými vodními savci, bobrem a vydrou. Přehrají si hry ze života těchto zvířat, uvidí mnoho skutečných ukázek (například bobří okusy) a budou si moci sáhnout na pravou vydru (ne živou). Seznámí se také s dalšími savci ale i ptáky u vody a s provázaností vodního ekosystému. Program lze realizovat po celý rok, v chladnějších měsících částečně uvnitř. Přijedete-li za mnou do Tří Seker, uvidíte výsledky bobří práce přímo v terénu. Jinak můžeme být v přírodě ve vašem okolí, třeba i v místě kde bobr pracuje. Program vhodný pro celý první stupeň.

Víme koho chránit a proč?- Venku probíhá pouze druhá část čtyřhodinové varianty. Žáci se seznámí se základními principy ochrany živočichů v České republice, dovědí se jak se chovat při nálezu zraněného nebo mrtvého živočicha, svědectví týrání a pod., zahrají si pohybové didaktické hry na žáby, lední medvědy a čápy, s použitím metod kritického myšlení se seznámí s problematikou (vhodností) ZOO, cirkusů, chovem na kožešiny atd...Uvidí sítě a kroužky na ptáky, ukázku entomologické sbírky, vycpanou vydru a další. Program vhodný pro žáky 3.-5. třídy. Není-li hrazen ze šablon, cena čtyřhodinové varianty je 100 Kč na žáka.                                                                                  Příroda k nám mluví v barvách - K čemu jsou barvy v přírodě? Barvy používají důmyslně rostliny, aby mohly "jíst", nebo místo opalovacího krému, živočichové, aby se skryli, pochlubili nebo varovali. Barvami se dá i podvádět. Barvy z přírody užívají i lidé. Lidé se taky umí inspirovat tím, jak s barvami zachází ostatní živočichové. Budeme zkoumat okolí, hrát tématické hry, něco si také vyrobíme. (Program má i vnitřní variantu.) Program je vhodný pro celý první stupeň.                                              Za sopkami na dno jezera - program na naučné stezce v rezervaci Soos. Cestou po stezce (asi 2km) žáci prozkoumají místní prameny, vyzkouší si, jak fungují bahenní sopky, které vzápětí uvidí v činnosti, užijí si všemi smysly cestu po dně slaného jezera, dozví se, kde se tam vzalo a jak člověk pracoval s touto zvláštní krajinou. Podle sezónních možností budeme sledovat i místní živočichy a rostliny. Nebudou chybět tématické hry a výtvarná aktivita. V areálu je i záchranná stanice handicapovaných živočichů, kterou také navštívíme a možná si zde zahrajeme hru. Program trvá přibližně 180 minut a je vhodný pro celý 1. stupeň. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu. Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 žáků, lépe však méně. Na místě je třeba počítat navíc k obvyklé ceně program se vstupným na stezku (pro školní skupiny 50 Kč na dítě od 6 let, doprovod neplatí. V ceně je návštěva muzea, kde jsou převážně vycpaniny ptáků a muzea vývoje Země.) Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy. Věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.
Pomalý život stromu - v lese, v parku či v zahradě se seznámíme se životem stromu. Jak strom pije a jí a jak se obléká? Kdo mu pomáhá a komu pomáhá on? Umí stromy spolupracovat? Co se stane se stromem po smrti? Co znamenají stromy pro nás lidi? Žáci se s pomocí her a zkoumání v přírodě seznámí se životem stromu a jeho důležitostí pro krajinu. Program má i čtyřhodinovou variantu. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé varianty je 100 Kč na žáka. Program je vhodný pro celý 1. stupeň. Lze ho realizovat v dubnu - říjnu.
Je smrková plantáž les? - žáci se seznámí s významem lesa pro naši krajinu, jak je les ovlivněn způsobem hospodaření a jak to všechno souvisí s klimatickými změnami v součastnosti. Budeme hrát tématické hry a uděláme si i jednoduchý pokus. Porozhlédneme se, jak je na tom les, ve kterém se nacházíme. Program probíhá v lese v blízkosti školy. Možnost realizace po celý rok. (Program má i variantu do třídy). Program má i čtyřhodinovou variantu, jejíž část probíhá vždy venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé varianty je 100 Kč na žáka. Je vhodný pro 3.-5. třídu.
Není mládě jako mládě - žáci se hravým způsobem seznámí s tím, že každý živočich přichází na svět jinak vyvinutý a že každý potřebuje něco jiného aby přežil a dospěl (některý se ještě bude měnit, jiný už moc ne). Nějaká mláďátka se pokusíme najít i v přírodě. (Program může probíhat také částečně či celý ve třídě). Program má i čtyřhodinovou variantu, jejíž část probíhá venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé variant je 100 Kč na žáka. Je vhodný pro celý první stupeň.
V přírodní zahradě to žije - program vždy probíhá v Přírodní zahradě U nás doma (Tři Sekery 21). Děti si užijí prostředí v přírodní zahradě, při pátrání po drobných zvířátkách i rostlinách, zkoumání různých zákoutí a hrách se seznámí s tím, jak důležité pro přírodu je mít zahradu
pestrou a co můžeme udělat, abychom přilákali více druhů živočichů. Nabyté znalosti mohou děti využít při dotváření vaší vlastní školní zahrady. V případě zájmu je možné si složit ptačí budky (a/nebo hmyzí hotel), které si pak odvezete sebou. Cena programu se pak navyšuje o cenu těchto výrobků (na dotaz, okolo 300 Kč za kus), délka přibližně o hodinu. Délka bez výroby budek je stejná jako u většiny programů (dvě vyučovací hodiny). Program je určen pro jednu třídu, přijedou-li dvě , mohu už pracovat s druhou skupinou, zatímco první vyrábí samostatně budky (není to náročné), nebo, pokud si výrobu budek nezvolíte, zapůjčím vám samoobslužné aktivity k procházce do okolí. Program je vhodný pro celý první stupeň.
Do vody a zase z vody, aneb žáby a jejich příbuzní - První část probíhá ve třídě. Žáci si na vlastní kůži projdou celým vývojovým cyklem žáby, seznámí se s běžnými i vzácnějšími druhy našich obojživelníků a dovědí se, jak mohou přispět k jejich ochraně. Na závěr si uděláme malou vycházku za skutečnými obojživelníky do okolí školy. (Není-li vhodné počasí či
prostředí na vycházku, můžeme si místo ní něco vyrobit. Viz Progamy uvnitř). Program vhodný pro celý první stupeň.
Malované stromy - podzimní program ke Dni stromů. Žáci si vyrobí tempery z půdy, kterou získají přímo na místě realizace programu. Při zpracování se seznámí s její rozmanitostí a strukturou. Temperou budou malovat stromy, které s použitím listí z okolí dotvoří. Mohou také dle jednoduchých pomůcek určovat stromy podle listů a dopisovat to do obrázku, vytvářet
barevnou škálu a podobně. Učitel dostane recept na výrobu temper. Děti se mohou ušpinit, měly by mít starší oblečení do terénu. Program vhodný pro celý první stupeň. (sezónní varianta programu Malujeme Zemi zemí)
Proleťme se ptačím rokem - děti postupně s využitím her v přírodě projdou celým ptačím rokem od jara do zimy. Porozhlédnou se po známkách ptačího pobytu v okolí a také po ptácích samotných. Možnost realizace po celý rok, program je vhodný pro celý první stupeň. (Pokud máte zájem spíše o ornitologickou exkurzi, objednávejte program Ptáci kolem nás.)
Podzimní objevování - podíváme se na podzimní změny v přírodě, budeme pátrat například po houbách nebo lišejnících, zahrajeme si tématické hry a děti si něco odnesou do školy k dalšímu pozorování. Program vhodný pro celý první stupeň. Program má i variantu na 4 vyučovací hodiny, kde si děti užijí více aktivit a stráví celé dopoledne venku. Cena delší varianty, není-li program hrazen ze šablon, je 100 Kč na žáka.
Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku - program probíhá na lesním okraji v blízkosti školy. Při hrátkách se skřítkem Mrazílkem se děti dovědí, co dělají rostlinky i zvířátka v zimním lese a na louce, podívají se, co zvířátka v lese zanechala, něco na místě vytvoří a možná si i něco malého odnesou do školy. Program počítá se sněhovou i bezsněžnou variantou, lze jej realizovat v prosinci - únoru. Je vhodný pro 1. a 2. třídu (pro zbytek prvního stupně je podobný program níže).
Co se děje venku v zimě - program probíhá v blízkosti školy, nejlépe na lesním okraji. Podíváme se, co se děje v přírodě v této části ročního cyklu a jaká znamení o svých zimních aktivitách nám zde nechali živočichové. Žáci se také v živočichy sami promění. Něco vytvoří přímo v krajině a možná si i něco odnesou do školy. Program počítá se sněhovou i bezsněžnou variantou, lze jej realizovat v prosinci - únoru. Je vhodný pro 3.-5. třídu.
Malujeme Zemi zemí - žáci si vyrobí tempery z půdy, kterou získají přímo na místě realizace programu. Při zpracování se seznámí s její rozmanitostí a strukturou. Namalované výtvory mohou ozdobit školu. Učitel dostane recept na výrobu temper. Program se obzvlášť hodí ke Dni Země, ale je možné ho realizovat kdykoliv od dubna do října. Děti se mohou ušpinit, měly by mít starší oblečení do terénu. Program vhodný pro celý první stupeň.
Jak to pěkně roste, kvete - žáci v terénu pracují s rostlinami, uvědomí si pestrost tvarů , barev a vůní, ty jedlé mohou i ochutnat. Podle jednoduchých pomůcek si vyzkouší některé rostliny poznat. Získají také něco k vyzdobení třídy. Program vhodný pro celý první stupeň.
Co žije na louce - žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém louka, vyzkouší si lov hmyzu smýkací sítí a případně se ho pokusí zařadit do řádů, na některé druhy hmyzu si také zahrají. Program vhodný pro celý první stupeň.
Co žije ve vodě - žáci se dovědí, jak funguje vodní ekosystém, vyzkouší si lov vodních bezobratlých síťkou planktonkou a jejich určování podle zjednodušeného klíče, nebude chybět ani hra a výtvarná aktivita. Program vhodný pro celý první stupeň.
Co žije v lese - žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém lesa, různými loveckými metodami se seznámí s bezobratlými obyvateli jednotlivých pater. Program vhodný pro celý první stupeň. Tento program je možné realizovat od dubna.
Hmyz kolem nás - žáci si vyzkouší lov hmyzu smýkací sítí (hmyz se po demonstraci opět vypustí), seznámí se i s dalšími entomologickými pomůckami. Vyzkouší si poznávání různých řádů, prohlédnou si ukázku sbírky a dozvědí se, proč je třeba hmyz sbírat a zkoumat. Program vhodný pro 5.-třídu.
Ptáci kolem nás - ornitologická vycházka s dalekohledy naplněná povídáním o ptácích a doplněná pracovními listy (možnost realizace po celý rok, doporučuji zimu nebo jaro, kdy jsou ptáci nejlépe vidět.). Ukázka ornitologické sítě a kroužků. Program vhodný pro 4. a 5. třídu.
Na pavoučím vlákně - venkovní varianta - žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Vyzkoušejí si též nachytat a případně určit pavouky dle jednoduchého klíče, zkusí najít různé typy pavučin. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro celý první stupeň.
Výprava do Tajgy - Terénní program na trase naučné stezky NPR Kladské rašeliny. Začátek programu je na parkovišti v osadě Kladská. Tématem programu je ekosystém rašeliniště, jeho využití člověkem a ochrana. Žáci uvidí i provázanost života lidí s tímto místem Vyzkouší si výzkum v terénu a nechají na sebe působit krajinu při výtvarné aktivitě. Program trvá přibližně 180 minut a je určený pro celý první stupeň. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu. Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 žáků, lépe však méně. Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu (Kladská je velmi chladné místo), pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.
Když odjedou tanky, aneb přírodou a historií jednoho cvičiště - Terénní program na naučné stezce na přírodně cenném území bývalého vojenského cvičiště Cech Sv. Víta. Místo se nachází nedaleko Mariánských Lázní u obce Drmoul. Žáci zjistí, jak může činnost člověka v minulosti i dnes zvyšovat druhovou pestrost, budou pozorovat vzácné druhy, které jsou závislé na narušování ekosystému. Žáci budou během programu aktivní, budou například lovit drobné živočichy nebo hrát tematické hry. Program trvá přibližně 180 minut a je vhodný pro 4. a 5. třídu. Dopravu si zajišťují školy samy (vyzvednu si vás u rozhledny na Panském vrchu, kam se vejde autobus), veřejnou dopravou (autobus) se dostanete do Drmoulu, kde si vás také mohu vyzvednout. Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 žáků, lépe však méně. Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, propisku, případně poznámkový blok, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.