Programy pro sš a vyšší gymnázia

Není -li uvedeno jinak, délka programů je 90 minut a cena (nehradíte-li program ze Šablon) je 60 Kč na studenta. Stejná cena platí i pro půldenní programy na Kladské a Cechu Sv. Víta. Pokud přijedete na program do přírodní zahrady U nás doma, lze také využít ohniště k pečení přinesených buřtů za příplatek 50 Kč za skupinu. Hradíte-li program ze Šablon (OP JAK), je ceník následující: pokud si zvolíte 4 hodiny pro jednu třídu, tedy dva dvouhodinové programy za sebou nebo něco na míru o téže délce, cena je 3200 Kč. (Exkurze na Tajgu či Cech Sv. Víta už čtyřhodinové jsou, takže také 3200 Kč). Pokud se rozhodnete jen pro jeden program a zbylé dvě hodiny projektového dne si uděláte sami, pak je cena 2000 Kč.

Programy Do vody bez obratlů a Hmyz kolem nás lze propojit do jednoho čtyřhodinového. Cena je 100 Kč na žáka (ze šablon 3200Kč na skupinu).

Do vody bez obratlů - studenti budou lovit a určovat vodní bezobratlé v rybníku, v řece nebo potoce. Na suchu si naloví i dospělce patřící k vodním larvám.Naučí se podle fauny bezobratlých v daném místě stanovit přibližné znečištění vody. Budeme se zabývat i vztahy mezi vodními organismy navzájem a mezi organismy a prostředím. Program probíhá u vody v okolí školy, případně se můžeme domluvit na jiné vhodné místo. Trvá dvě vyučovací hodiny.
Hmyz kolem nás - studenti si vyzkouší lov hmyzu smýkací sítí (hmyz se po demonstraci opět vypustí), seznámí se i s dalšími entomologickými pomůckami. Vyzkouší si poznávání různých řádů, prohlédnou si ukázku sbírky a dozvědí se, proč je třeba hmyz sbírat a zkoumat. Program může probíhat částečně v učebně a částečně v okolí školy nebo jenom venku, případně v přírodní zahradě U nás doma (Tři Sekery 21). Trvá dvě vyučovací hodiny.
Tajemné rašeliniště Tajga - Terénní program na trase naučné stezky NPR Kladské rašeliny. Začátek programu je na parkovišti v osadě Kladská. Tématem programu je ekosystém rašeliniště, jeho využití člověkem a ochrana. Studenti uvidí i provázanost života lidí s tímto místem, vyzkouší si výzkum v terénu a nechají na sebe působit krajinu při výtvarné aktivitě. Program trvá přibližně 180 minut. Dopravu si zajišťují školy samy. Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 žáků, lépe však méně.
Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu (Kladská je chladné místo), pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, propisku, případně poznámkový blok, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.
Když odjedou tanky, aneb přírodou a historií jednoho cvičiště - Terénní program na naučné stezce na přírodně cenném území bývalého vojenského cvičiště Cech Sv. Víta. Místo se nachází nedaleko Mariánských Lázní u obce Drmoul. Studenti zjistí, jak může činnost člověka v minulosti i dnes zvyšovat druhovou pestrost, budou pozorovat vzácné druhy, které jsou závislé na narušování ekosystému. Místo budou zkoumat aktivně, například porovnají faunu vysychavých tůní s faunou rybníka. Program trvá přibližně 180 minut. Dopravu si zajišťují školy samy (vyzvednu si vás u rozhledny na Panském vrchu, kam se vejde autobus), veřejnou dopravou (autobus) se dostanete do Drmoulu, kde si vás také mohu vyzvednout. Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 žáků, lépe však méně. Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, propisku, případně poznámkový blok, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.