Nabídka programů

Programy mohou probíhat ve škole či v jejím okolí, v přírodní zahradě U nás doma (Tři Sekery 21, u Mariánských Lázní) či na zajímavých místech Karlovarského kraje. Jsou primárně vytvořené pro školy a školky (jsou tedy v souladu s RVP), ale hodí se i pro domy dětí, kolektivy v různých oddílech, dětské domovy nebo prázdninové tábory. Pokud byste měli zájem o programy na jiná (přírodovědná a environmentální) témata, ozvěte se také, domluvíme se. Výukové programy lze hradit také ze Šablon (OP JAK). Není-li uvedeno jinak, je program určen pro jednu třídu (tj. max. 30 dětí, ale lépe okolo 20). Nejedná se o frontální výklad, nýbrž o aktivní zapojení žáků v průběhu celého programu (praktický kontakt s přírodninami, řešení problémů ve skupinách, tvořivé aktivity, pohybové i přemýšlivé hry,...). Některé programy jsou nabízené pro různé věkové kategorie, pro každou z nich je však použita jiná metodika a hloubka informací.
Za žáky vždy zodpovídá učitel, který bude při programu přítomen. Objednávka na telefonu 608 131 672, nebo emailem ekovychova-dvorakova@seznam.cz. Zvláště u vzdálenějších škol prosím v případě kratších programů učitele, aby si vybrali dva programy za sebou pro různé třídy (oddělení MŠ), aby se mi vyplatila cesta, kterou si běžně neúčtuji. Děkuji za pochopení.

Děkuji Karlovarskému kraji, že hradí školám dopravu a umožní tak dětem od školkového věku až po středoškolské studenty účast na programech v přírodní zahradě U nás doma.