Nabídka programů

Programy mohou probíhat ve škole či v jejím okolí, v přírodní zahradě U nás doma (Tři Sekery 21, u Mariánských Lázní) či na zajímavých místech Karlovarského kraje. Jsou primárně vytvořené pro školy a školky (jsou tedy v souladu s RVP), ale hodí se i pro domy dětí, kolektivy v různých oddílech, dětské domovy nebo prázdninové tábory. Pokud byste měli zájem o programy na jiná (přírodovědná a environmentální) témata, ozvěte se také, domluvíme se. Výukové programy lze hradit také ze Šablon (OP JAK). Není-li uvedeno jinak, je program určen pro jednu třídu (tj. max. 30 dětí, ale lépe okolo 20). Nejedná se o frontální výklad, nýbrž o aktivní zapojení žáků v průběhu celého programu (praktický kontakt s přírodninami, řešení problémů ve skupinách, tvořivé aktivity, pohybové i přemýšlivé hry,...). Některé programy jsou nabízené pro různé věkové kategorie, pro každou z nich je však použita jiná metodika a hloubka informací.
Za žáky vždy zodpovídá učitel, který bude při programu přítomen. Objednávka na telefonu 608 131 672, nebo emailem ekovychova-dvorakova@seznam.cz. Zvláště u vzdálenějších škol prosím v případě kratších programů učitele, aby si vybrali dva programy za sebou pro různé třídy (oddělení MŠ), aby se mi vyplatila cesta, kterou si běžně neúčtuji. Děkuji za pochopení.