Programy pro druhý stupeň zš a nižší gymnázia

Není -li uvedeno jinak, délka programů je 90 minut a cena (nehradíte-li program ze Šablon) je 60 Kč na žáka. Stejná cena platí i pro půldenní programy na Kladské, Cechu Sv. Víta a Soosu. Pokud přijedete na program do přírodní zahrady U nás doma, lze také využít ohniště k pečení přinesených buřtů za příplatek 50 Kč za skupinu. Hradíte-li program ze Šablon (OP JAK), je ceník následující: pokud si zvolíte 4 hodiny pro jednu třídu, tedy dva dvouhodinové programy za sebou nebo něco na míru o téže délce, cena je 3200 Kč. (Exkurze na Tajgu, Cech Sv. Víta či Soos už čtyřhodinové jsou, takže také 3200 Kč). Pokud se rozhodnete jen pro jeden program a zbylé dvě hodiny projektového dne si uděláte sami, pak je cena 2000 Kč.

Programy v učebně:

NOVĚ Na stopě opylovačům nejen do hmyzího hotelu Květiny nejsou opylovány jen včelami, ale i čmeláky, motýly, mouchami, slimáky a dokonce i ptáky a netopýry. Seznámíme se s těmito živočichy a také s důmyslnými způsoby, kterými rostliny opylovače lákají. Kdo krade nektar, aniž by květině něco dal zpět a jaké detektivní příběhy se odehrávají ve hmyzím hotelu? Prohlédneme si opylovače, některé i pod mikroskopem, zahrajeme si tématické hry a možná si i něco vyrobíme. Je možné si společně vyrobit hmyzí hotel nebo několik malých. Cena a délka programu se tím navyšuje dle typu výrobku a průběhu (plnění, umisťování, ….), více informací na dotaz. Program vhodný pro 6.-7. třídu. (Při hezkém počasí doporučuji přednostně venkovní variantu, nejlépe v Přírodní zahradě U nás doma.)

Víme koho chránit a proč?- žáci se seznámí se základními principy ochrany živočichů v České republice, dovědí se jak se chovat při nálezu zraněného nebo mrtvého živočicha, svědectví týrání a pod., zahrají si pohybové didaktické hry na žáby, lední medvědy a čápy, s použitím metod kritického myšlení se seznámí s problematikou (vhodností) ZOO, cirkusů, chovem na kožešiny atd...Uvidí sítě a kroužky na ptáky, ukázku entomologické sbírky, vycpanou vydru a další. Program vhodný pro žáky 6.-7. třídy. Program má i čtyřhodinovou variantu, kdy druhá část probíhá venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé varianty je 100 Kč na žáka.                                                                                           Příroda k nám mluví v barvách - K čemu jsou barvy v přírodě? Barvy používají důmyslně rostliny, aby mohly "jíst", nebo místo opalovacího krému, živočichové, aby se skryli, pochlubili nebo varovali. Barvami se dá i podvádět. Barvy z přírody užívají i lidé. Lidé se taky umí inspirovat tím, jak s barvami zachází ostatní živočichové. Budeme dělat pokusy, hrát tématické hry, něco si také vyrobíme. (Program má i venkovní variantu.) Program je vhodný pro 6.-7. třídu.                                      

 V zimě spím, bdím nebo odletím? - s žáky si hravým způsobem odpovíme na otázky proč někteří
živočichové jdou v zimě spát a jiní ne, kdo se potřebuje najíst hodně a komu to naopak uškodí, kteří ptáci kam a proč odlétají a jak a kdy správně krmit ty, kteří tu zůstanou. Program pro 6. třídu.
Je smrková plantáž les?- žáci se seznámí s významem lesa pro naši krajinu, jak je les ovlivněn způsobem hospodaření a jak to všechno souvisí s klimatickými změnami v součastnosti. Budeme hrát tématické hry a uděláme si i jednoduchý pokus. (Program má i venkovní variantu.) Program má i čtyřhodinovou variantu, jejíž část probíhá venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé variant je 100 Kč na žáka. Je vhodný pro 6.-7. třídu.
Není mládě jako mládě - žáci se se zapojením her seznámí s tím, že každý živočich přichází na svět jinak vyvinutý a že každý potřebuje něco jiného aby přežil a dospěl (některý se ještě bude měnit, jiný už moc ne). Žáci uvidí i živá "hmyzátka" v teráriu. (Program může probíhat také částečně či celý venku). Program má i čtyřhodinovou variantu, jejíž část probíhá venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé varianty je 100 Kč na žáka. Je vhodný pro 6. třídu.
Včely a další společenský hmyz - žáci se stručně seznámí se stavbou těla včely, prohlédnou si včely i jiný blanokřídlý hmyz pod mikroskopem a ve sbírce, formou her se seznámí s činnostmi jednotlivých kast, prohlédnou si skutečný (prázdný) úl i s plásty a další včelařské pomůcky. Program vhodný pro 6. a 7. třídu.                                                                                                                                       Ze života mravenců - žáci se seznámí se způsobem života mravenců, a to především mravence lesního. Dovědí se, jak to vypadá uvnitř mraveniště a co se děje v něm i okolo. Celým programem prostupuje hraní her, které upevňují představu o životě mravenců. Nebude chybět ani ukázka skutečných mravenců pod mikroskopem. Program má i čtyřhodinovou variantu, jejíž část probíhá venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé variant je 100 Kč na žáka. Program vhodný pro 6. třídu.     

Netopýři nejsou myši - žáci se seznámí se stavbou těla netopýra (bude i skutečná ukázka - ne živá), hrami zjistí, co netopýři dělají během roku a jaké mají místo v potravním řetězci. Udělají si představu o druhové pestrosti našich netopýrů a dovědí se, co netopýry ohrožuje a jakým způsobem je můžeme chránit. Program vhodný pro 6. třídu. (Tento program je inspirován metodikou České společnosti pro ochranu netopýrů.)                                                                                                                                                                      Jak vzniká papír - žáci se seznámí s celým životním cyklem papíru od stromu až k recyklaci, vyzkouší si výrobu ručního papíru, který si vyzdobí. Žáci si z domova přinesou kuchyňské prkénko (nebo jinou pevnou podložku) a aspoň dvoje savé noviny. Program vhodný pro 6. třídu.
Na pavoučím vlákně - žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro 6. a 7. třídu.
Vánoční stromek známý, neznámý - žáci se stručně seznámí s historií vánočního stromečku, s pomocí skutečných ukázek se naučí poznávat běžné druhy našich jehličnanů, aktivně se seznámí s problematikou pěstování a rozvozu vánočních stromečků, uvědomí si, jaké jsou k přírodě šetrné možnosti pořízení stromečku a doví se, co znamená zkratka FSC. Každý žák si vyrobí i jednoduchou vánoční dekoraci. Program vhodný pro 6.-7. třídu.


Programy venku či střídavě venku i v učebně (není-li uvedeno jinak, možnost realizace v květnu-červnu a září-říjnu):

NOVĚ Mechy a lišejníky, nenápadná krása Pohledem malého tvora se přeneseme do tajemného pralesa mechu a barevných kosmatých lišejníků. Porozhlédneme se, kde všude dokážou žít a seznámíme se s jejich významem pro krajinu. Budeme pozorovat jak mechy umí rychle nabrat vodu, vyzkoušíme si, jak střílí výtrusy z tobolky a možná spatříme i drobné obyvatele mechového lesa. Lišejníky nám zase poodhalí svět spolupráce řasy a houby, který není u všech stejný. Budeme bádat, hrát tématické hry i vyrábět. Program je vhodný především ve vlhčím období, na jaře a na podzim, (možno i v zimě, pokud není sníh a moc nemrzne). Může probíhat celý venku, nejlépe v pestrém prostředí (smíšený les, park, zahrada) nebo částečně uvnitř. Program vhodný pro celý druhý stupeň.

 NOVĚ Na stopě opylovačům nejen do hmyzího hotelu – Květiny nejsou opylovány jen včelami, ale i čmeláky, motýly, mouchami, slimáky a dokonce i ptáky a netopýry. Seznámíme se s těmito živočichy a také s důmyslnými způsoby, kterými rostliny opylovače lákají. Kdo krade nektar, aniž by květině něco dal zpět a jaké detektivní příběhy se odehrávají ve hmyzím hotelu? Budeme zkoumat okolí, pozorovat opylovače i květiny, zahrajeme si tématické hry. Je možné si společně vyrobit hmyzí hotel nebo několik malých a rovnou je umístit na zahradě školy. Cena a délka programu se tím navyšuje dle typu výrobku a průběhu (plnění, umisťování, ….), více informací na dotaz. Pokud na program přijedete do Přírodní zahrady U nás doma, uvidíte i několik funkčních hmyzích hotelů s jejich obyvateli, do jednoho budeme moci možná i nahlédnout zevnitř. Program vhodný pro 6.-7. třídu. (Program má i variantu do třídy.)

Víme koho chránit a proč?- Venku probíhá pouze druhá část čtyřhodinové varianty. Žáci se seznámí se základními principy ochrany živočichů v České republice, dovědí se jak se chovat při nálezu zraněného nebo mrtvého živočicha, svědectví týrání a pod., zahrají si pohybové didaktické hry na žáby, lední medvědy a čápy, s použitím metod kritického myšlení se seznámí s problematikou (vhodností) ZOO, cirkusů, chovem na kožešiny atd...Uvidí sítě a kroužky na ptáky, ukázku entomologické sbírky, vycpanou vydru a další. Program vhodný pro žáky 6.-7. třídy. Není-li hrazen ze šablon, cena čtyřhodinové varianty je 100 Kč nažáka.                                                                                      Příroda k nám mluví v barvách - K čemu jsou barvy v přírodě? Barvy používají důmyslně rostliny, aby mohly "jíst", nebo místo opalovacího krému, živočichové, aby se skryli, pochlubili nebo varovali. Barvami se dá i podvádět. Barvy z přírody užívají i lidé. Lidé se taky umí inspirovat tím, jak s barvami zachází ostatní živočichové. Budeme zkoumat okolí, hrát tématické hry, něco si také vyrobíme. (Program má i vnitřní variantu.) Program je vhodný pro 6.-7. třídu.                                                                 Za sopkami na dno jezera - program na naučné stezce v rezervaci Soos. Cestou po stezce (asi 2km) žáci prozkoumají místní prameny, vyzkouší si, jak fungují bahenní sopky, které vzápětí uvidí v činnosti, užijí si všemi smysly cestu po dně slaného jezera, dozví se, kde se tam vzalo a jak člověk pracoval s touto zvláštní krajinou. Podle sezónních možností budeme sledovat i místní živočichy a rostliny. Nebudou chybět tématické hry a výtvarná aktivita. V areálu je i záchranná stanice
handicapovaných živočichů, kterou také navštívíme a možná si zde zahrajeme hru. Program trvá přibližně 180 minut a je vhodný pro 6.-7. třídu. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu. Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 žáků, lépe však méně. Na místě je třeba počítat navíc k obvyklé ceně programu se vstupným na stezku (pro školní skupiny 50 Kč na dítě od 6 let, doprovod neplatí. V ceně je návštěva muzea, kde jsou převážně vycpaniny ptáků a muzea vývoje života na Zemi.) Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.
Pomalý život stromu - v lese, v parku či v zahradě se seznámíme se životem stromu. Jak strom pije a jí a jak se obléká? Kdo mu pomáhá a komu pomáhá on? Umí stromy spolupracovat? Co se stane se stromem po smrti? Co znamenají stromy pro nás lidi a pro krajinu? Žáci se s pomocí her a zkoumání v přírodě seznámí se životem stromu a jeho důležitostí pro krajinu. Program má i čtyřhodinovou variantu. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé varianty je 100 Kč na žáka. Je vhodný pro 6. třídu. Program lze realizovat v dubnu - říjnu.
Je smrková plantáž les?- žáci se seznámí s významem lesa pro naši krajinu, jak je les ovlivněn způsobem hospodaření a jak to všechno souvisí s klimatickými změnami v součastnosti. Budeme hrát tématické hry a uděláme si i jednoduchý pokus. Porozhlédneme se, jak je na tom les, ve kterém se nacházíme. Program probíhá v lese v blízkosti školy. Možnost realizace po celý rok. (Program má i variantu do třídy). Program má i čtyřhodinovou variantu, jejíž část probíhá venku. Není-li hrazen ze šablon, cena dlouhé variant je 100 Kč na žáka. Je vhodný pro 6.-7. třídu.
Není mládě jako mládě - žáci se se zapojením her seznámí s tím, že každý živočich přichází na svět jinak vyvinutý a že každý potřebuje něco jiného aby přežil a dospěl (některý se ještě bude měnit, jiný už moc ne). Nějaká mláďátka se pokusíme najít i v přírodě. (Program může probíhat také částečně či celý ve třídě). Je vhodný pro 6. třídu.
Malujeme Zemi zemí - žáci si vyrobí tempery z půdy, kterou získají přímo na místě realizace programu. Při zpracování se seznámí s její rozmanitostí a strukturou. Namalované výtvory mohou ozdobit školu. Učitel dostane recept na výrobu temper. Program se obzvlášť hodí ke Dni Země, ale je možné ho realizovat kdykoliv od dubna do října. Děti se mohou ušpinit, měly by
mít starší oblečení do terénu. Program vhodný pro celý druhý stupeň.
Za rostlinstvem do krajiny - žáci se seznámí s vazbou rostlin na krajinu, zkusí si práci výzkumníků v terénu, zopakují si v praxi morfologii rostlin, vyzkouší zařazování do čeledí i určování podle klíče. Výstupy své práce si odnesou do třídy. Program vhodný pro celý druhý stupeň.
Co žije na louce - žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém louka, vyzkouší si lov hmyzu smýkací sítí a případně se ho pokusí zařadit do řádů, na některé druhy hmyzu si také zahrají. Program vhodný pro celý druhý stupeň.
Co žije ve vodě - žáci se dovědí, jak funguje vodní ekosystém, vyzkouší si lov vodních bezobratlých síťkou planktonkou a jejich určování podle zjednodušeného klíče, nebude chybět ani hra a výtvarná aktivita. Program vhodný pro celý druhý stupeň.
Co žije v lese - žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém lesa, různými loveckými metodami se seznámí s bezobratlými obyvateli jednotlivých pater. Program vhodný pro celý druhý stupeň. Tento program je možné realizovat od dubna.
Hmyz kolem nás - žáci si vyzkouší lov hmyzu smýkací sítí (hmyz se po demonstraci opět vypustí), seznámí se i s dalšími entomologickými pomůckami. Vyzkouší si poznávání různých řádů, prohlédnou si ukázku sbírky a dozvědí se, proč je třeba hmyz sbírat a zkoumat. Program vhodný pro celý druhý stupeň.
Ptáci kolem nás - ornitologická vycházka s dalekohledy naplněná povídáním o ptácích a doplněná pracovními listy (Možnost realizace po celý rok, doporučuji zimu nebo jaro, kdy jsou ptáci nejlépe vidět.). Ukázka ornitologické sítě a kroužků. Program vhodný pro celý druhý stupeň.
Na pavoučím vlákně - venkovní varianta - žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Vyzkoušejí si též nachytat a případně určit pavouky dle jednoduchého klíče, zkusí najít různé typy pavučin. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro 6. a 7.
třídu .

Tajemné rašeliniště Tajga - Terénní program na trase naučné stezky NPR Kladské rašeliny určený pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Začátek programu je na parkovišti v osadě Kladská. Tématem programu je ekosystém rašeliniště, jeho využití člověkem a ochrana. Žáci uvidí i provázanost života lidí s tímto místem, vyzkouší si výzkum v terénu a nechají na sebe působit krajinu při výtvarné aktivitě. Program trvá přibližně 180 minut. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu- říjnu. Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 žáků, lépe však méně. Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu (Kladská je chladné místo), pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, propisku, případně poznámkový blok, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.
Když odjedou tanky, aneb přírodou a historií jednoho cvičiště - Terénní program na naučné stezce na přírodně cenném území bývalého vojenského cvičiště Cech Sv. Víta. Místo se nachází nedaleko Mariánských Lázní u obce Drmoul. Žáci zjistí, jak může činnost člověka v minulosti i dnes zvyšovat druhovou pestrost, budou pozorovat vzácné druhy, které jsou závislé na narušování ekosystému. Místo budou zkoumat aktivně, například porovnají faunu vysychavých tůní s faunou rybníka. Zahrají si tématické hry. Program trvá přibližně 180 minut. Dopravu si zajišťují školy samy (vyzvednu si vás u rozhledny na Panském vrchu, kam se vejde autobus), veřejnou dopravou (autobus) se dostanete do Drmoulu, kde si vás také mohu vyzvednout Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 žáků, lépe však méně. Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, propisku, případně poznámkový blok, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.