Blog

CO SE DĚJE V ZAHRADĚ VÝROČÍ

Využití přírodní zahrady Gymnázia a Obchodní akademie Mariánské Lázně k výuce

Přírodní zahrada gymnázia vznikla na v podstatě prázdném prostoru za školou, hned vedle rozsáhlého městského parku. Projekt byl financován z dotační výzvy SFŽP na školní přírodní zahrady. Já jsem se k němu dostala v momentě, kdy byla zahrada i s výukovým altánem a chlebovou pecí čerstvě zrealizovaná. V té době byla bohužel online výuka kvůli covidu, takže studenti zahradu nemohli využít ihned. Školní koordinátor EVVO s paní ředitelkou se však rozhodli času smysluplně využít a na výuku mládeže v zahradě se připravit. Absolvovali se mnou přímo v zahradě seminář, kde jsme si ukázali příklady metod, kterými lze v zahradě učit nejen přírodopis, ale také matematiku, češtinu, zeměpis a další předměty (fota z akce zde ve spodní části stránky https://www.ekovychova-zapad.cz/poradenstvi-a-certifikace/). Jakmile nastoupili studenti a situace ve škole po covidu se trochu vrátila do normálu, učitelé začali využívat nabytou inspiraci a vrhli se na učení a další aktivity v zahradě. Co všechno se dělo se dočtete níže. Doufám, že vám následující řádky budou inspirací.

Další text už pochází z pera ředitelky školy Mgr. Kláry Tesařové a loňského školního koordinátora evvo Mgr. Lukáše Kučery. Fotografie jsou také z jejich zdrojů.

Zahradu výročí jsme na plno začali využívat po zmírnění nařízených opatření s onemocněním COVID-19 ve druhé polovině školního roku 2021/2022 a to napříč předměty i nápaditými soutěžními výzvami.

Aktivity, které v teplých měsících v zahradě probíhaly, zpravidla organizovali vyučující v rámci svých předmětů, případně žáci pod dohledem pedagogů pro své spolužáky. V matematice například měřili a počítali objemy a povrchy těles v zahradě, hodina byla koncipována formou plnění úkolů soutěže Náboj. Ve výuce jazyků ať už českého, anglického německého nebo ruského, byly realizovány tvůrčí dílny inspirované prostředím zahrady, její pozorování bylo využito při popisu. Žákům primy se ve fyzice podařilo na zahradě oživit a naučit poslouchat jednoduché robotické stavebnice, obchodní akademie zase připravovala reálné účetní rozvahy k prvkům v zahradě.

V průběhu jara a začátku léta probíhalo kromě venkovní výuky i několik soutěží či projektů. Soutěže uspořádané ke Dni Země se účastnily všechny třídy nižšího gymnázia. Dále byla vyhlášena například soutěž v pétanque, kde soupeřily dvoučlenné týmy žáků vyšších ročníků. Zahrada poskytla pro hru skvělé zázemí. V soutěži o nejhezčí záhon se zase několik vícečlenných týmů zapojilo do údržby a obdělávání vyvýšených záhonů. Soutěž začala brzy zjara, aby bylo možné záhony osít jarní zeleninou. Soutěžící seli například ředkvičky, mrkev, petržel, vysazovali sazenice cuket či patizonů. Úroda na sebe nenechala dlouho čekat a od prvních květnových dní bylo možné sklízet první výpěstky, které hrdí pěstitelé nabízeli spolužákům i pedagogům jako zdravou svačinku. O některé plodiny bylo třeba pečovat i v období letních prázdnin, aby šlo úrodu sklidit na podzim. Soutěž se setkala u žáků s velkým zájmem, výsledky jejich péče o záhony byly více než chvályhodné. Odměnou za nejhezčí záhon i nejlepší tým v pétanque bylo zahradní posezení spojené s pečením vlastních housek a pizzy v chlebové peci. Ke konci školního roku na zahradě ještě proběhla zábavná týmová soutěž iQuiz.

Zajímavým projektem byl také letní kemp mladých fyziků, který probíhal během letních prázdnin. Účastníci našli v prostorách zahrady skvělé zázemí pro prezentaci různých fyzikálně-technických pokusů.

Kromě zmíněných aktivit se využila školní zahrada i na pořádání několika kulturně-osvětových setkání, jejichž předmětem bylo například prezentování zahraničních stáží pedagogů s návaznou diskusí.

Vzájemnou inspirací mezi pedagogy se nám daří využívat prostory k rozvíjení praktických dovedností napříč všemi ročníky i obory celé školy a těšíme se na novou sklizeň zeleniny a možná i ovoce.

Bezobratlí na sněhové pokrývce - námět k prostému pozorování, ale také k bádání pro děti na kroužku či studenty v rámci SOČ

Na dřevě roste mnoho druhů hub, kterým širší veřejnost běžně říká choroše. Jedná se ovšem o velké množství navzájem nepříbuzných druhů, z nichž pravé choroše tvoří jen nepatrnou část. Pomineme-li druhy, které vytvářejí na kmenech či větvích povlaky dlouhé i více než 1 metr (pevníky, ohňovce a další), dají se najít plodnice některých druhů o...

Nedávno nám uhodily velké mrazy, ale téměř současně začali ptáci po ránu zpívat tak nějak jinak, víc jarně. Délka dne je totiž to hlavní, co určuje roční cyklus i pokud mrzne jako když praští. Ptáci už hledají místa vhodná ke hnízdění a my jim v tom můžeme pomoci. Pokud nechcete nebo nemáte čas dělat něco aktivně, ani nemusíte, stačí se...