Blog

Bezobratlí na sněhové pokrývce - námět k prostému pozorování, ale také k bádání pro děti na kroužku či studenty v rámci SOČ

Na dřevě roste mnoho druhů hub, kterým širší veřejnost běžně říká choroše. Jedná se ovšem o velké množství navzájem nepříbuzných druhů, z nichž pravé choroše tvoří jen nepatrnou část. Pomineme-li druhy, které vytvářejí na kmenech či větvích povlaky dlouhé i více než 1 metr (pevníky, ohňovce a další), dají se najít plodnice některých druhů o...

Nedávno nám uhodily velké mrazy, ale téměř současně začali ptáci po ránu zpívat tak nějak jinak, víc jarně. Délka dne je totiž to hlavní, co určuje roční cyklus i pokud mrzne jako když praští. Ptáci už hledají místa vhodná ke hnízdění a my jim v tom můžeme pomoci. Pokud nechcete nebo nemáte čas dělat něco aktivně, ani nemusíte, stačí se...