Programy pro mateřské školy

 Délka programů (s výjimkou Výpravy do Tajgy a Za sopkami na dno jezera) je 60 minut. Pokud nehradíte program ze Šablon, cena je 60 Kč na dítě, ať už probíhá u vás, na Kladské, na Soosu nebo v přírodní zahradě U nás doma (Tři Sekery 21). V přírodní zahradě lze navíc využít ohniště k pečení přinesených buřtů za příplatek 50 Kč za skupinu. (Děti mladší tří let mohou být na programech přítomny, ale neplatí.) Výukové programy můžete financovat pomocí Šablon (OP JAK), potom platí následující ceník: pokud si zvolíte 4 hodiny se mnou, tedy 2 programy za sebou (jeden je sice šedesátiminutový, ale není problém roztáhnout téma na dvě vyučovací hodiny) nebo něco na míru o téže délce, cena je 3200 Kč. Pokud se rozhodnete jen pro jeden program a zbylé dvě hodiny projektového dne si uděláte sami, pak je cena 2000 Kč. Budou-li 2 programy za sebou každý pro jinou třídu,cena je také 3200Kč.

Programy v učebně:

NOVĚ Koho potkala včelka Mája kdo létá na květinky? Proč jsou barevné a hezky voní? Kdo pomůže jablíčku dozrát a kytičce mít semínka? Děti se seznámí s opylovači jako jsou různé včely, čmeláci, ale i mouchy nebo slimáci. Prohlédneme si skutečný hmyz, zahrajeme si několik tematických her a něco si také vyrobíme. (Při hezkém počasí doporučuji venkovní variantu.) V případě zájmu se můžeme domluvit na společné výrobě hmyzího hotelu buď jako navazující na program, nebo na jiný termín, třeba formou dílny s rodiči.

Kde se vzala naše Země, rostliny a zvířata - děti se seznámí s tím, že Země je kulatá a že má své místo ve sluneční soustavě, vyzkouší si vznik hor, stěhování světadílů, zemětřesení a co umí sopka, poznají, kdo dřív obýval naši planetu. Zahrají si na práci paleontologů a každé dítě si vyrobí něco na památku. (V pěkném počasí doporučuji venkovní variantu.)

Od pračlovíčka ke mně děti si prostřednictvím pohádky projdou vývojem člověka a jeho kultury. Vyzkouší si, jak se změnily nohy od opičky k člověku, jak vypadal pravěký lov a co obnášel život prvních zemědělců. Vyrobí si "starožitnou" nádobu, vyzkouší si nástrahy doby železné a promění se společně v továrnu na začátku průmyslového věku. Dotkneme se i vytváření odpadu jako problému moderní doby, děti si vyzkoušejí třídění. Na závěr si zahrají na práci archeologů.(Program navazuje na předchozí, ale lze jej objednat i samostatně.) (V pěkném počasí doporučuji venkovní variantu.)

Plazící se plazíci - program o hadech, ještěrkách a želvách. Děti se s pomocí pohádky seznámí s plazy, zahrají si na ještěrky, zkusí lovit jako kobry, vyzkouší si, jak velké sousto umí sníst had. Uvidí skutečné ukázky (želví krunýř a další), na některé si budou moci i sáhnout. Na závěr si vyrobí společného hada. (V pěkném počasí doporučuji venkovní variantu.)                                                      Bobr a vydra - chlupáči u vody - děti se seznámí se dvěma nápadnými vodními savci. Co mají tahle zvířátka společného a čím se liší? Kdo je velký dřevorubec a stavitel a kdo nejlepší rybář? Děti si postaví bobří hráz či hrad, zahrají si na lov ryb, uvidí pravé bobří okusy a na skutečnou (ne živou) vydru si budou moci dokonce sáhnout. Je-li to možné, prosím, aby každé dítě mělo celou mrkev. (V pěkném počasí doporučuji venkovní variant, obzvlášť máte-li poblíž školky místo, kde je vidět práci bobra.)
Motýlí kouzlení - děti se přiblíží čarovnému světu motýlů, samy si projdou jejich životem od vajíčka, přes housenku a kuklu až k barevnému okřídlenci nebo nenápadné můře. Uvidí krabici s tropickými i našimi motýly a možná i nějakou živou housenku. Každé dítě si také vyrobí něco použitelného k dalšímu hraní. (V případě pěkného počasí doporučuji venkovní variantu.)
Vysejme si Vánoce - děti si vyrobí ozdobičky na stromeček z vlastnoručně vyrobeného papíru. Na jaře si je zasadíte na zahrádku nebo do květináče a vyrostou vám kytičky (Program využívá nápad Ing. Moniky Semotánové).
Ryby, rybky, kam plavete? - děti se podívají pod hladinu s kamarádem pstruhem. Dovědí se, kdo žije v rychlém potůčku, líné řece nebo v rybníku a komu co chutná. Nebude chybět ani výtvarné tvoření. (V pěkném počasí je možno aspoň část programu realizovat venku.) (Program využívá některé aktivity z programu CEA Sluňákov.)
Zvířecí dětičky - kdo se líhne z vajíčka a kdo se narodí z bříška? Co je to larvička a kukla a kdo vypadá jako maminka? Mají všechna ptáčátka peří? Umí srnčí dětičky běhat? ....Děti se seznámí s životem mláďat různých živočichů a uvidí i živá "hmyzátka" v teráriu. Něco malého si také vyrobí. (V pěkném teplém počasí doporučuji venkovní variantu.)
Vstávej, semínko! - děti se seznámí s ročním cyklem rostlinky od semínka až zpátky k semínku. Vyzkouší si, co všechno rostlinka potřebuje k životu. Vlastnoručně si zasejí semínka a provedou s nimi jednoduchý pokus. (Tento program má i venkovní variantu.) ( Program využívá některé aktivity z programů Centra rozvoje České Skalice ).
Ptáčci zpěváčci od jara do zimy - děti se seznámí s našimi běžnými druhy ptáků, uvědomí si, co mají ptáčci společného a čím se jeden od druhého liší, na ptáčky se samy promění a projdou si celý ptačí rok od jara až do zimy. Také si něco vyrobí, co jim zůstane na další hraní. (V pěkném teplém počasí lze program realizovat na zahrádce školky.)
Jak vzniká papír - děti se dovědí, z čeho se vyrábí papír, jak s ním můžeme šetřit a kam máme odnést nepotřebný papír. V delší části programu si s případnou dopomocí vyrobí a ozdobí každý svůj vlastní papír. Děti si z domova přinesou kuchyňské prkénko a aspoň dvoje savé noviny.
Jak se žije včeličkám - děti se hravou formou seznámí se stavbou těla včely, zahrají si divadlo, při kterém se dovědí, kdo jsou královna, trubci a dělnice a jaké činnosti během života vykonávají. Prohlédnou si skutečný (prázdný) úl i s plásty a další včelařské pomůcky.
Jak se mají zvířátka v zimě - děti se hravou formou seznámí s tím, která zvířátka v zimě spí a kde, co dělají ta, která nespí, že nás někteří ptáčkové opouštějí a jiní naopak přilétají. Osahají si pelíšky, projdou se po stopách a udělají dobrotu ptáčkům. Program si můžete objednat na termíny od poloviny listopadu do února.
Jak to chodí u mravenečků - děti se pomocí her seznámí se životem mravenců. Dovědí se, že mraveniště není jen hromádka jehličí, kdo klade vajíčka, jak se krmí larvičky, kdo je s mravenci kamarád a koho se naopak musejí obávat, a mnoho dalšího z mravenčího života. Každé dítě si vyrobí mravenečka, kterého si může odnést domů.
Na pavoučím vlákénku - povídáním o pavoucích a hrami děti provede pavouk Pletáček. Při skupinové práci si děti vyrobí pavoučky, které umístí na společnou pavučinu. Budeme také pozorovat živého pavouka a přesvědčíme se, že není třeba se ho bát.
Od vajíčka k žabce - děti se seznámí s vývojem žab, jejich způsobem života i ochranou. Samy se vyvinou z vajíčka v pulce a žabku a zkusí si ulovit mouchu "žabím jazykem". Dovědí se, jaké nebezpečí číhá na žabky na silnicích a vyzkouší si jejich záchranu. Dle sezóny a aktuálních možností uvidí i živé obojživelníky. Máte-li blízko školky rybník či jezírko, můžeme se po skončení vnitřní části jít k němu na obojživelníky podívat se síťkami a lupami, v tom případě je třeba počítat s půlhodinou
navíc. (Tento program je inspirován stejnojmenným programem Vodního domu při ČSOP Vlašim.)
Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů - život netopýrů dětem přiblíží netopýřice Lucka. Spolu s ní loví potravu, hledají úkryty, vyzkouší si orientaci podle zvuku a dovědí se, co netopýry v přírodě ohrožuje. Uvidí i opravdického netopýra (ne živého). (Tento program vychází z metodiky České společnosti pro ochranu netopýrů.)

Programy venku:

NOVĚ Koho potkala včelka Mája Kdo létá na květinky? Proč jsou barevné a hezky voní? Kdo pomůže jablíčku dozrát a kytičce mít semínka? Děti se seznámí s opylovači jako jsou různé včely, čmeláci, ale i mouchy nebo slimáci. Květiny i živočichy budeme pozorovat v zahrádce školky i v okolí, nebo můžete přijet do Přírodní zahrady U nás doma, kde navíc uvidíte fungující hmyzí hotely i s jejich obyvateli. Zahrajeme si několik tematických her a něco si také vyrobíme. (Program má i variantu do třídy.) V případě zájmu se můžeme domluvit na společné výrobě hmyzího hotelu buď jako navazující na program, nebo na jiný termín třeba formou dílny s rodiči.

Kde se vzala naše Země, rostliny a zvířata - děti se seznámí s tím, že Země je kulatá a že má své místo ve sluneční soustavě, vyzkouší si vznik hor, stěhování světadílů, zemětřesení a co umí sopka, poznají, kdo dřív obýval naši planetu. Zahrají si na práci paleontologů a každé dítě si vyrobí něco na památku. (Program má i variantu do třídy).

Od pračlovíčka ke mně děti si prostřednictvím pohádky projdou vývojem člověka a jeho kultury. Vyzkouší si, jak se změnily nohy od opičky k člověku, jak vypadal pravěký lov a co obnášel život prvních zemědělců. Vyrobí si "starožitnou" nádobu, vyzkouší si nástrahy doby železné a promění se společně v továrnu na začátku průmyslového věku. Dotkneme se i vytváření odpadu jako problému moderní doby, děti si vyzkoušejí třídění. Na závěr si zahrají na práci archeologů.(Program navazuje na předchozí, ale lze jej objednat i samostatně.) (Program má i variantu do třídy).

V zahrádce školky to žije - Děti se při zkoumání různých zákoutí školkové zahrady a hrách seznámí s tím, jak důležité pro přírodu je mít zahradu pestrou a co můžeme udělat, abychom přilákali více druhů zvířátek. Dle konkrétní domluvy můžeme například vyrábět škvorníky, pítka nebo hmyzí hotel, nebo zapojit do programu úpravu nějakého vašeho zahradního prvku - osázení záhonu, výsadba keřů a podobně. Cena a délka programu se odvíjí od konkrétních domluvených aktivit.

Mámo, táto, pojďte na zahrádku! - Komunitní setkání dětí, rodičů i pedagogů na zahrádce školky. Konkrétní průběh a délka programu závisí na domluvě. Smyslem setkání by mělo být uvědomění, jak je pestré venkovní prostředí důležité pro rozvoj dětí, ale i pro přírodu samu. Hravou formou budeme zkoumat zahrádku a společně se budeme věnovat nějaké činnosti pro ni (dle domluvy například výsadba keřů, výroba či osazování záhonů, ještěrkoviště, hmyzího hotelu, škvorníků a podobně). Možná bude i opékání na ohništi. Cena a délka programu se odvíjí od konkrétních domluvených aktivit.

Plazící se plazíci - program o hadech, ještěrkách a želvách. Děti se s pomocí pohádky seznámí s plazy, zahrají si na ještěrky, zkusí lovit jako kobry, vyzkouší si, jak velké sousto umí sníst had. Uvidí skutečné ukázky (želví krunýř a další), na některé si budou moci i sáhnout. Na závěr si vyrobí společného hada s využitím přírodnin. (Program má i variant do třídy.)                                                     Bobr a vydra - chlupáči u vody - děti se seznámí se dvěma nápadnými vodními savci. Co mají tahle zvířátka společného a čím se liší? |Kdo je velký dřevorubec a stavitel a kdo nejlepší rybář? Děti si postaví bobří hráz či hrad, zahrají si na lov ryb, uvidí pravé bobří okusy a na skutečnou (ne živou) vydru si budou moci dokonce sáhnout. Je-li to možné, prosím, aby každé dítě mělo celou mrkev. Program lze realizovat po celý rok, v chladnějších měsících částečně uvnitř. Přijedete -li za mnou do Tří Seker, uvidíte místo, kde bobr pracuje. Jinak můžeme být na zahrádce školky či v lese, nebo na místě ve vašem okolí, kde je vidět bobří práce.                                                                                             Za sopkami na dno jezera - program na naučné stezce v rezervaci Soos. Cestou po stezce (asi 2km) děti prozkoumají místní prameny, vyzkouší si, jak fungují bahenní sopky, které vzápětí uvidí v činnosti, užijí si všemi smysly cestu po dně slaného jezera, dozví se, kde se tam vzalo a jak člověk pracoval s touto zvláštní krajinou. Podle sezónních možností budeme sledovat i místní živočichy a rostliny. Nebudou chybět tématické hry a výtvarná aktivita. V areálu je i záchranná stanice handicapovaných živočichů, kterou také navštívíme a možná si zde zahrajeme hru. Program trvá přibližně 150 minut. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu. Zde počítám i s větším množstvím účastníků (až 50), ale lepší je do třiceti. Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy. Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.                                                                                                                                            V přírodní zahradě to žije - Program vždy probíhá v certifikované Přírodní zahradě U nás doma (Tři Sekery 21). Děti si užijí prostředí v přírodní zahradě, při pátrání po drobných zvířátkách i rostlinách, zkoumání různých zákoutí a hrách se seznámí s tím, jak důležité pro přírodu je mít zahradu pestrou a co můžeme udělat, abychom přilákali více druhů zvířátek. Na nabyté znalosti můžete s dětmi navázat při dotváření školkové zahrádky. Program trvá 60 minut a je určen pro jednu třídu. Přijedou-li dvě, může se druhá zatím projít po okolí a pokud budete mít zájem, zapůjčím vám k procházce samoobslužné aktivity.
Kapička Pája napájí svět - Děti se seznámí s koloběhem vody v přírodě a s její důležitostí pro půdu, rostliny a zvířata. Zahrajeme si na kapičky vody a pomocí pokusů zjistíme, jak se chová voda v půdě či na tvrdém povrchu, jaký je rozdíl mezi jemným deštíčkem a lijákem a jak rostlinky umí pít. Děti se také dovědí, proč je dobré, aby voda ze zahrádky neutekla rychle pryč a jak to udělat. Program probíhá na zahrádce školky nebo v přírodní zahradě U nás doma a lze ho realizovat už od
dubna.
Motýlí kouzlení - děti se přiblíží čarovnému světu motýlů, samy si projdou jejich životem od vajíčka, přes housenku a kuklu až k barevnému okřídlenci nebo nenápadné můře. Uvidí krabici s tropickými i našimi motýly a nějaké živé motýly, vajíčka i housenky se pokusíme najít na školní zahrádce či v okolí. Každé dítě si také vyrobí něco použitelného k dalšímu hraní. (V nepříznivém počasí či chladnějším období roku bude program uvnitř.)
Zvířecí dětičky - kdo se líhne z vajíčka a kdo se narodí z bříška? Co je to larvička a kukla a kdo vypadá jako maminka? Mají všechna ptáčátka peří? Umí srnčí dětičky běhat? ....Děti se seznámí s životem mláďat různých živočichů a uvidí i živá "hmyzátka" v teráriu. Zvířecí dětičky a stopy po jejich přítomnosti si také zkusíme najít v zahrádce školky či v okolí. (V nepříznivém počasí či chladnějším období roku bude program uvnitř.)
Vstávej, semínko! - děti se seznámí s ročním cyklem rostlinky od semínka až zpátky k semínku. Vyzkouší si, co všechno rostlinka potřebuje k životu. Vlastnoručně si zasejí semínka a provedou s nimi jednoduchý pokus. Tento program je možné realizovat už od dubna, v březnu doporučuji vnitřní variantu. ( Program využívá některé aktivity z programů Centra rozvoje České Skalice).
Ptáčci zpěváčci od jara do zimy - děti se seznámí s našimi běžnými druhy ptáků, uvědomí si, co mají ptáčci společného a čím se jeden od druhého liší, na ptáčky se samy promění a projdou si celý ptačí rok od jara až do zimy. Také si něco vyrobí, co jim zůstane na další hraní. Program probíhá na zahrádce školky, v horším počasí nebo chladnější části roku uvnitř.
Lesní hrátky (nejen) se zvířátky - program probíhá v lese v blízkosti školky. Děti se tiše zaposlouchají do zvuků lesa, seznámí se se stavbou stromu, vyzkoušejí si frotáž kůry a odnesou si takto vytvořený obrázek, budou lovit a pozorovat drobné živočichy a hledat pobytová znamení. Tento program je možné realizovat už od dubna.
Broučci, pavoučci, slimáčci a jiná havěť - program probíhá v jakémkoliv (nejlépe pestrém) přírodním exteriéru, děti se pokusí nalézt a chytit drobné živočichy (mohou si vyzkoušet i entomologickou síť nebo prosev), v krabičkách si je prohlédnou a porovnají (co je větší, rychlejší, barevnější....) a poté vypustí. Vyzkouší si něco ze života mravenců a hrou si ověří znalost bezobratlých živočichů.
Pod hladinu (nejen) za chrostíky - program zaměřený na vodní bezobratlé, který probíhá u potůčku nebo rybníka v blízkosti školky. Děti se seznámí s chrostíky s pomocí Ferdy Mravence. Pak lektorka či děti samy naloví vodní bezobratlé, které si ukážeme, (opět s Ferdou). Děti se také na chrostíky promění a na památku si vyrobí schránku chrostíka. (Rozšíření staršího programu, který byl zaměřen jen na chrostíky.)
Co vyprávěl klobouk Podzimák - program probíhá v blízkosti školky, stačí zahrádka školky, pokud v ní máte listnaté stromy nebo keře. Moudrý klobouk děti provede podzimem, hravě je seznámí s podzimní přírodou a s přípravami rostlin i živočichů na zimu. Pokud je chladnější počasí, první část probíhá uvnitř školky, v tom případě je třeba počítat s trochou času navíc na přesun. Program lze realizovat v září - listopadu.
Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku - program probíhá na lesním okraji v blízkosti školky. Při hrátkách se skřítkem Mrazílkem se děti dovědí, co dělají rostlinky i zvířátka v zimním lese a na louce, podívají se, co zvířátka v lese zanechala, něco na místě vytvoří a možná si i něco malého odnesou do školky. Program počítá se sněhovou i bezsněžnouvariantou, lze jej realizovat v prosinci - únoru.
Výprava do Tajgy - Vycházka po trase naučné stezky NPR Kladské rašeliny, při které se děti hravou formou seznamují s tímto zajímavým místem - s pralesem a rašeliništěm. Součástí je i ukázka čerstvě nalovených vodních bezobratlých. Začátek programu je na parkovišti v osadě Kladská. Program trvá přibližně 150 minut. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu. Zde počítám i s větším množstvím účastníků (až 50), ale lepší je do třiceti. Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu (Kladská je velmi studené místo), pití, svačinu, pláštěnku, pokrývku hlavy. Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.